Doučovanie francúzskeho jazyka

Príprava na maturitnú skúšku
Príprava na prijímacie pohovory na vysokú školu
Individuálne vyučovanie francúzskeho jazyka


Preklady textov a dokumentov v nasledujúcich odboroch

texty všeobecného zamerania
ekonomické texty
texty z oblasti verejnej politiky
obchodná a administratívna korešpondencia
texty z oblasti humanitných vied
texty z oblasti vzdelávania
návody na použitie


Korektúry a úpravy textov

korektúry textov vo francúzskom jazyku
korektúry prekladov
profesionálny návrh oficiálnych dokumentov: ponuky, žiadosti, objednávky, životopisy
spracovanie cudzojazyčného resumé v diplomových prácach
rozšírenie firemnej internetovej prezentácie o jej verziu vo francúzskom jazyku
Poradenské a konzultačné služby
poradenstvo v oblasti tvorby cudzojazyčných dokumentov a prekladu