Druh služby

Cena za 1 normostranu

preklad odborného textu zo slovenského do francúzskeho jazyka 16 EUR
preklad odborného textu z francúzskeho do slovenského jazyka 16 EUR
korektúra prekladu v slovenskom jazyku - príplatok +4 EUR
výuka francúzskeho jazyka 10 EURUvedené ceny sú len orientačné, skutočné ceny sa stanovujú na základe dohody pre konkrétnu zákazku.

Rozsah prekladu sa uvádza v normostranách, pričom 1 normostrana predstavuje 1800 znakov textu vrátane medzier.

Uvedené ceny sú konečné, nie sme platcovia DPH. Ceny ostatných služieb sa stanovujú dohodou.

V prípade dlhodobejšej spolupráce je možné poskytnúť množstevnú zľavu.