ČO PONÚKAME

Obsahovú stránku kurzov tvoríme na základe individuálnych požiadaviek klienta.

Praktickú časť kurzov (simulované situácie) vytvárame na základe toho na akom trhu sa účastník kurzu pohybuje, aké obchodné stretnutia realizuje a aká je jeho firemná stratégia a kultúra.

Časový rozsah štandardných vzdelávacích kurzov je 20 hodín rozdelených do 4 dní.

V ČOM SME INÍ

Pri našich kurzoch je v skupine maximálne šesť účastníkov, čím zabezpečujeme dostatočnú spätnú väzbu a individuálny prístup.

Rozborom simulovaných situácií zaznamenaných na DVD umožňujeme účastníkom kurzu pochopiť teóriu a základné princípy. Poskytnutím spätnej väzby poukážeme na silné stránky účastníka kurzu, ktoré môže strategicky využiť pri uskutočňovaní obchodných cieľov. Naopak definovaním slabých stránok účastníka dávame možnosť zlepšiť sa.

Záleží na tom, aby sme naplnili očakávania klienta do najmenších detailov, preto poskytujeme aj nasledné konzultačné hodiny a tvorbu nadstavbových kurzov.

ZÁKLADNÁ PONUKA KURZOV


Obchodná komunikácia

Profesionálny obchodník I

Profesionálny obchodník II

Biznis etiketa

Prezentačné zručnosti

Ako sa zamestnať

Nábor a výber zamestnancov

Assessment centrum

CENOVÁ POLITIKA

Sme prístupní individuálnej tvorbe cien na základe požiadaviek klienta a vzájomnej dohody.

Pri dlhodobejšej spolupráci poskytujeme prvý vzdelávací kurz zdarma. Klient má možnosť využiť financovanie vzdelávania pre svoju spoločnosť prostredníctvom príspevkov z eurofondov.