Základom preventívnej gynekológie sú pravidelné prehliadky, prípadne, pokiaľ gynekológ uzná za vhodné, intenzívnejšie sledovanie, tzv. dispenzarizácia. Dajú sa tak odhaliť mnohé ochorenia, ktoré prebiehajú skryte, t.j. u žien, ktoré sa cítia zdravé. Čím rýchlejšie sa vďaka návšteve gynekológie choroba rozpozná, tým účinnejšia môže byť liečba. Dôležitosť získava prevencia predovšetkým pri zhubných nádoroch, ktorým predchádzajú zmeny v organizme aj niekoľko rokov dopredu. Pravidelné gynekologické prehliadky sú schopné spoľahlivo odhaliť napríklad rakovinu krčka maternice či ďalšie závažné onemocnenia.
V popise práce gynekológa je ako u každého lekára pomoc v prípade, ak prevencia už nie je na mieste a nastali problémy. Veľmi špecifickým odborom gynekológie je antikoncepcia a predchádzanie neželanému tehotenstvu. Vďaka rôznym formám antikoncepcie je dnešná gynekológia schopná účinne zabrániť oplodneniu. Pokiaľ aj tak dôjde k nechránenému styku, existuje riešenie: postkoitálna antikoncepcia.
Naša gynekologická ambulancia v Považskej Bystrici ponúka riešenia týchto akútnych ženských ťažkostíí ako aj iných gynekologických problémov, ktoré neznesú odklad. Vzhľadom na to, že máme zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, sme schopní pomôcť každej pacientke, ktorá sa na nás s dôverou obráti.
Naša gynekológia uskutočňuje všetky aktivity bežnej gynekologicko-pôrodníckej ambulancie: ultrazvukové gynekologické vyšetrenie, prenatálnu poradňu, prenatálne ultrazvukové vyšetrenia plodu k vylúčeniu vrodených vývojových chýb plodu, komplexnú gynekologickú starostlivosť, poradenstvo v oblasti antikoncepcie . Medzi prednosti našej ambulancie patrí lokalizácia v absolútnom centre mesta Považská Bystrica. Prednostné vyšetrenia robíme za poplatok po telefonickom objednaní na termín, ktorý si želá pacientka , ostatné pacientky sa vyšetrujú priebežne podľa zápisu v objednávacej knihe.

Prevencia gynekologických ochorení

Mnohým gynekologickým ochoreniam sa dá predchádzať, a preto nezabúdajte na preventívne gynekologické prehliadky.

Antikoncepčná poradňa

Antikoncepcia je šitá na mieru pacientky (tabletová antikoncepcia, zavádzanie vnútromaterničného telieska IUD, zavádzanie podkožnej antikoncepcie, injekčné formy antikoncepcie, operačná a laparoskopická sterilizácia).
Problémy prechodu a ženského starnutia
Hormonálna substitučná liečba (tablety, náplasti, injekčné formy, podkožný implantát), ultrazvuková kontrola výšky materničnej sliznice, lokálna aplikácia hormonálnych prípravkov.
Dôkladné vyšetrenie príčiny inkontinencie moču v spolupráci s urológom (urodynamické vyšetrenie, cystoskopia, stanovenie optimálneho liečebného postupu a následná liečba – konzervatívne alebo operačné riešenie).

Starostlivosť o zdravie prsníkov

Starajte sa o svoje prsníky tak, aby boli krásne a zdravé. Prevencia a pravidelná starostlivosť o prsníky v podobe samovyšetrenia sú tým najlepším spôsobom v boji proti nádorovým ochoreniam. Vyšetrenie prsníkov vrátane sonografického a mamografického vyšetrenia je súčasťou preventívnej gynekologickej prehliadky.
Starostlivosť o neplodné páry
Dôkladné laboratórne, rontgenové, prípadne operačné vyšetrenia, hysteroskopia, laparoskopia, stanovenie príčiny a liečba neplodnosti, spolupráca s centrami pre liečbu sterility a mimomaterničného oplodnenia.

Starostlivosť o tehotné

Pravidelné kontroly v prenatálnej poradni, UZV sledovanie rastu a vývoja plodu.