MELZET, s. r. o., SNP 1471 / 117, 017 07 Považská Bystrica